BAMP Poprad

Basketbal

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je výchova mladých basketbalistiek vo všetkých vekových a hráčskych kategóriách. Našim zámerom je ponúkať dievčatám aktívne a zmysluplné využitie voľného času pod vedením kvalifikovaných trénerov s bohatými skúsenosťami. Základnými princípmi fungovania združenia je transparentnosť, vysoká odbornosť a, samozrejme, nadšenie a chuť pre prácu s mládežou.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali členstvo v tomto občianskom združení, rodičom dievčat za dôveru, ktorú nám preukázali, ale aj ostatným spoluobčanom, ktorí nás podporujú a držia nám palce! Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a veríme, že úspešne nadviažeme na vyše šesťdesiatročnú tradíciu práce s mládežou v našom meste, známu výbornými výsledkami aj v podobe mnohých reprezentantiek, ktoré úspešne zviditeľňovali nie len naše mesto, ale aj Slovensko.