O nás

Prvotné začiatky našej spoločnosti siahajú ešte do roku 2010, no právoplatným členom siete IMS GROUP sme sa stali až v roku 2017. Pod obchodným názvom IMS EAST, s. r. o., sa spoločnosť úspešne presadzuje hlavne v priemyselnej sfére – v oblasti projektovania, montáže a servisu káblových a dátových žľabov. Našim klientom zabezpečujeme montáž a demontáž všetkých typov výrobných liniek, či už ide o automobilový, chemický, tlačiarenský, alebo iný druh priemyselného odvetvia.

Ľahostajní neostávame ani v otázkach úspor energií. Ako výhradný partner pre Slovensko spolupracujeme so spoločnosťou Silver Planet, s. r. o., s obchodným názvom T-POWER – špecialistom v oblasti solárnej energie a fotovoltaiky, či už pre využitie rôznych projektov v domácnostiach, alebo bytových domoch. Ich obchodnou filozofiou je, že každý klient má právo na kúpu takého produktu, ktorý v maximálnej možnej miere uspokojí jeho potreby a požiadavky bez toho, aby sa musel zaoberať jeho prevádzkou a procesom fungovania.

Ponúkame vám možnosť vypracovania štúdie samotnej realizácie tak, že na základe analýzy vstupných dát a aktuálnych problémov navrhneme riešenie, ktoré dokáže maximálne využiť generovanú energiu, odstráni vyššie uvedené problémy a zabezpečí vám čo najvyššiu mieru návratnosti v čase s minimálnymi zriaďovacími nákladmi.

Naše produkty sú vo veľkej miere samostatné a jednoduché, ako na prevádzku, tak aj na údržbu. Pri bežnej prevádzke ich existenciu vôbec nevnímate. Ohlásia sa len v prípade, ak potrebujú vymeniť napr. filter, ale aj s týmto si bez problémov poradia naši pracovníci v rámci pravidelného servisu. Takto si my predstavujeme bezproblémový produkt!

Keďže priemysel je stále najväčším spotrebiteľom energií, pomáhame firmám prostredníctvom špičkových technológií spoločnosti MAC Technologies Inc. s výberom najvhodnejších komponentov bezdrôtovej komunikácie a elektronických zariadení, ktoré im výraznou mierou dokážu pomôcť práve v takej horúcej téme, akou otázka úspor nákladov na energiu nepopierateľne je.

Nedá nám nespomenúť tiež našu úzku spoluprácu so spoločnosťou ASTRON, ktorá je popredným európskym dodávateľom montovaných oceľových hál na kľúč. Práve naša spoločnosť IMS EAST, s. r. o., sa rozhodla sprostredkovať spojenie medzi oceľovými budovami tohto významného staviteľa s konečným zákazníkom pre oblasť východného Slovenska.

Spoločnosť IMS EAST, s. r. o., taktiež poskytuje certifikovanú montáž a servis bezpečnostných kamier v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými normami. Pre oblasť Tatier, Kežmarok, Svit a Poprad zabezpečujeme NON-STOP elektro servis, a to sa týka firiem aj domácností. V rámci servisu dokážeme zabezpečiť opravu všetkých elektrických zariadení, strojov a prístrojov.

Sme spoločnosťou s proklientskou orientáciou a balíkom benefitov pre našich zamestnancov, ale tiež obchodných partnerov. A aj keď sa v nekompromisnom svete biznisu otázka prosperity a zisku kladie vždy na prvé miesto, my sa napriek tomu vždy snažíme, aby za výsledkami našej práce zostávalo aj niečo viac. Pridaná hodnota vo forme ústretového manažmentu, vždy ochotných a úctivých zamestnancov, a čo je najdôležitejšie – spokojných klientov.