Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Technológie nás ženú vpred

a my máme len dve možnosti

môžeme ich ignorovať a tváriť sa, že ich nepotrebujeme, alebo s nimi budeme držať krok a vyťažíme z nich maximum.

My sme sa rozhodli pre tú druhú možnosť.

V priemysle sme doma

Keďže sme elektrotechnická spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, zabezpečujeme pre svojich klientov kompletné elektroinštalácie vrátane ich servisu. V portfóliu našich služieb sú zastúpené okrem dodania a montáže káblových trás rôznych výrobcov aj zámočnícke a konštruktérske práce s tým spojené.

Našu hlavnú zložku prác tvoria priemyselné elektroinštalácie novobudovaných hál či modernizácie existujúcich priemyselných objektov. Počnúc vypracovaním projektu, cez realizáciu všetkých montážnych prác až po následné revízie a servis zabezpečujeme pre svojich klientov kvalitné, inteligentné elektroinštalácie, ktoré držia krok s najnovšími trendmi v oblasti priemyselných inštalácií. Vieme, že takéto dlhodobé investície sú pre prosperujúce podnikanie veľmi podstatné, preto kladieme veľký dôraz práve na komplexnosť a kvalitu všetkých našich projektov.

Ľahostajné nám nie sú ani prirodzene obnoviteľné zdroje energie pre vašu úsporu či nadštandardný komfort v rámci inteligentných domov. V spolupráci so spoločnosťou Silver Planet, s. r. o., pre vás navrhujeme a realizujeme energeticky úsporné projekty, ktoré pomocou moderných, ale hlavne prírodu nezaťažujúcich materiálov zabezpečia vašu energetickú nezávislosť a s ňou spojenú optimálnu návratnosť vstupných investícií.

Staviame pre vás oceľové budovy na kľúč a staráme sa o to, aby vaše podnikanie a domácnosť bežali bez dlhších zdržaní zapríčinených poruchami na najrôznejších elektrických zariadeniach.

Chceme byť súčasťou vašich domovov

Do nášho portfólia však patria okrem priemyselných inštalácií aj domové a bytové elektroinštalačné práce. Rovnako sa aj tu snažíme vytvárať spoľahlivé a komplexné riešenia podľa individuálneho zadania, v náväznosti na posúdení energetickej štúdie, ktorá je súčasťou každého nášho projektu. Vďaka fotovoltaickým zariadeniam bude váš dom energeticky sebestačný, bude moderný a v spojení so SMART ovládaním aj inteligentný.

Možnosť vykurovania pomocou tepelného čerpadla, ktoré veľmi efektívne využíva práve energiu z obnoviteľných zdrojov /energiu slnka, vzduchu, vody či zeme/, bude navyše aj ekologický a úsporný. Dokážeme vám doma postaviť vlastnú nabíjaciu stanicu pre váš elektromobil, ktorá bude plne sebestačná vďaka fotovoltaike a ktorú môžete pohodlne ovládať v rámci SMART domácnosti. A to je hlavný dôvod, prečo sa snažíme o začlenenie takýchto riešení do vašich domovov.

Našou snahou je navrhnúť a zrealizovať elektroinštaláciu vo vašich rodinných či bytových domoch tak, aby spĺňala tak kvalitatívne, ako aj náročné energetické požiadavky. Vytvoriť vám domov, ktorý bude rozhodovať, vyhodnocovať a riadiť chod vašej domácnosti tak, aby ste vy mali viac času na rodinu a oddych.

Sme tu pre vás, aby ste vy boli vždy o krok vpred.