Výrobné haly

Výrobné haly sa vyznačujú ideálnou vnútornou klímou a vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami. Tie zabezpečuje dômyselný stenový systém, ktorý do strechy a stien integruje izoláciu Astrotherm – rohože sklenej vaty s parozábranou.

Konštrukcia priemyselných hál zabezpečuje tiež výbornú absorpciu hluku. Do dvojplášťových stien totiž možno dodať tlmiaci akustický panel.

Vďaka individuálnemu prístupu ku každému projektu dokážeme navrhnúť dokonalé riešenie aj z hľadiska osvetlenia budovy. Náš komplexný sortiment obsahuje priesvitné panely, dvere a okná, vrátane vetracích otvorov a ďalších stavebných prvkov. Tie svojou prítomnosťou umožňujú efektívny prístup slnečného svetla.

Súčasťou našich montovaných výrobných hál môžu byť aj nosníky pre pojazdné mostové žeriavy a mezaníny (medziposchodia). Výrobné haly je možno plne prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

Ukážky výrobných hál