Športové haly

Športové haly Astron poskytujú dokonalé krytie športovísk. Bez ohľadu na to, či ide o zimný štadión, futbalové ihrisko, bazén alebo lezecké centrum, naše športové haly sa prispôsobia akýmkoľvek požiadavkám.

Prečo si vybrať montovanú halu?

V prospech použitia montovaných oceľových hál pri stavbe športoviska hovorí hneď niekoľko argumentov.

  1. Rýchla výstavba
  2. Nízké náklady na prevádzku
  3. Dobré tepelno-izolačné, hlukové, akustické a svetelné vlastnosti
  4. Riešenie na mieru podľa účelu haly
  5. Široký vnútorný rozpon bez vnútorných stĺpov

Oceľové konštrukcie sa osvedčili pri stavbe športových hál po celom svete. S ich používaním sa začalo skôr experimentálne, ale ich ľahká výstavba a dlhá životnosť rýchlo presvedčili investorov, ktorí ich začali hojne využívať na realizáciu svojich zámerov.

Ukážky realizácií športových hál