Skladové haly

Skladové haly a logistické centrá s voľným rozponom až 100m a absenciou vnútorných stĺpov vám umožnia využiť celý zastavaný priestor bez akýchkoľvek prekážok a manipulovať s tovarom alebo materiálom bez obmedzení.

Skladové haly podľa vašich požiadaviek

Pri výrobe skladovacích hál a logistických centier z ocele myslíme na udržateľné riešenie rozmanitých podnikateľských zámerov. Na základe individuálnych požiadaviek investora vytvárame optimálne riešenia, ktoré vyhovujú potrebám konkrétneho odboru. Široké využitie budov z ocele je možné vďaka variabilným stenovým a strešným systémom.

Stanovte rozmery, požiadavky na funkčnosť, dizajn a architektonické prevedenie exteriérov i interiérov a my vám vytvoríme riešenie na kľúč. Každé logistické centrum Astron zaručuje vysokú kvalitu, moderné architektonické riešenie a vysokú funkčnosť.

Ukážky skladových hál