Poľnohospodárske stavby

Budovy pre hospodárske zvieratá, úrodu, techniku i kancelárie

Poľnohospodárske haly si vďaka svojmu špecifickému využitiu žiadajú pri návrhu a stavbe odlišný prístup než napríklad kancelárske budovy. To je dané prísnymi hygienickými normami a zákonmi týkajúcimi sa chovu zvierat a skladovania produktov. Poľnohospodárske stavby spĺňajú nielen príslušné zákony, ale aj vaše špecifické požiadavky odvíjajúce sa od konkrétnych poľnohospodárskych aktivít a miestnych klimatických podmienok.

Výhody oceľových poľnohospodárskych hál

V posledných rokoch sa upúšťa od murovaných poľnohospodárskych budov najmä pre ich stavebnú a finančnú náročnosť, relatívne krátku životnosť, náchylnosť k vlhnutiu a vysoké náklady na opravy.

Oproti murivu sú oceľové poľnohospodárske budovy veľmi odolné a flexibilné. Ľahko sa stavajú a v prípade potreby je možné halu kedykoľvek upraviť alebo rozšíriť. Vďaka premyslenému stavebnicovému systému majú poľnohospodárske stavby široký rozpon bez zbytočných stĺpov a umožňujú tak optimálne využitie celého vnútorného priestoru. Použité technológie a konštrukčné prvky zabezpečujú kvalitné prirodzené osvetlenie, cirkuláciu vzduchu i tepelnú a akustickú izoláciu.

Skladovacie poľnohospodárske haly

Pri uchovávaní potravín je nutné dodržať náročné požiadavky na hygienu, klímu, stabilnú teplotu, odvetrávanie a prašnosť. Preto naše poľnohospodárske haly vybavujeme špeciálnymi konštrukčnými prvkami, akými sú vetracie šachty a umývateľné vnútorné panely, prípadne aj ďalšími súčasťami, ktoré tieto nároky spĺňajú.

Pri návrhu každej skladovacej haly myslíme aj na proces vyskladnenia. Haly sa dajú ľahko vybaviť nájazdovými rampami, vrátane funkčných vonkajších prístreškov určených pre skladovanie potravín určených na export.