Parkovacie domy

Parkovacie domy s oceľovou nosnou konštrukciou

Rýchlo postavené, moderné a ekologické

Viacpodlažné nadzemné parkoviská sa v posledných rokoch stali v Európe bežným štandardom. Môže za to najmä vysoká cena pôdy, dôraz na minimalizáciu novej komerčnej zástavby a ekologické požiadavky na jednej strane, rast počtu automobilov na strane druhej. Výstavbe takéhoto druhu parkovísk nahráva aj skutočnosť, že náklady na ich vytvorenie sú prijateľné a ich životnosť je veľmi dlhá.

P + R parkoviská

Rastúci dôraz na ochranu životného prostredia a zlepšenie kvality života vedie zastupiteľstvá miest k budovaniu tzv. P + R parkovísk – záchytných parkovacích plôch naviazaných na hromadnú dopravu. Ich vybudovanie ale zvyčajne obmedzujú náklady na výstavbu a tiež okolitá zástavba.

Preto prichádzame s nenákladným a ekologických riešením – montovanými parkoviskami. Parkovisko s oceľovou konštrukciou sa ľahko stavia, umožňuje integráciu tradičných stavebných materiálov a je oproti iným technológiám finančne menej náročné. Stavebnicový systém navyše dáva výrazný priestor úprave veľkosti a tvarov parkovísk. Vďaka tomu je možné výslednú podobu stavby maximálne prispôsobiť okoliu tak, aby ho stavba nijak nenarušila.

Parkovanie na letiskách alebo pri obchodných domoch

Slovenské a európske zákony sa snažia minimalizovať záber pôdy pre stavebné účely. Z tohto dôvodu je pomerne ťažké získať stavebné povolenie na výstavbu rozsiahlych letiskových parkovísk alebo plôch pre automobilové parkovacie miesta pri nákupných centrách.

Riešením sú viacpodlažné parkovacie domy tvorené oceľovou nosnou konštrukciou a ďalšími stavebnými materiálmi. Viacpodlažné parkovacie plochy disponujú integrovanými a prídavnými stabilizačnými prvkami, ktoré spoločne s použitými technológiami zabezpečujú dlhú životnosť a odolnosť pred silným vetrom. Ten totiž nie je na otvorených plochách, akými sú letiská a okolie obchodných centier, ničím neobvyklým.

Ukážky realizácií parkovachích domov