Administratívne budovy

Priestor pre administratívu, sklad, výrobu i parkovisko

Výstavba kancelárií vždy predstavuje väčšiu investíciu, ktorá so sebou nesie špecifické požiadavky na rozvrhnutie a funkčnosť vnútorného priestoru. U väčšiny realizácií sa stretávame s dôrazom na nízke obstarávacie náklady a vhodné pracovné prostredie. Investori nezabúdajú ani na reprezentatívne hľadisko kancelárskych budov.

Konštrukcia administratívnej budovy

Naše riešenia umožňujú postaviť administratívnu budovu ľubovoľných proporcií. Skelet stavby sa skladá z rámu primárnej a sekundárnej oceľovej konštrukcie. Celý systém montovanej haly potom dotvárajú strešné a stenové systémy odolné voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Výhodou opláštenia hál je možnosť integrácie sklenej vaty Astrotherm, ktorá predstavuje vysoko efektívnu akustickú a tepelnú izoláciu.

Staviame jednopodlažné i viacpodlažné haly. Administratívne budovy dodávame ako samostatne stojace objekty, konštrukčné riešenie však umožňuje ich bezproblémové napojenie na existujúcu výrobnú halu či iný objekt. Veľký dôraz kladieme na presvetlenie celého priestoru, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou funkčných kancelárií. Riešenia IMS umožňujú veľkú flexibilitu pri návrhu administratívnej budovy a skracujú čas potrebný na výstavbu.

Ukážky realizácií kancelárskych budov