Elektrikár - NON stop elektro servis

Elektrikár - Poprad, Svit, Kežmarok, Tatry

Elektrikár s ceritfikátom Poprad, ktorý vám pomôže NON-STOP. Rýchly a profesionálny servis a elektroinštalácie, výmena zásuviek, svietidiel, ističov v okrese Poprad.

Sféra elektro služieb je veľmi rozsiahla a zahŕňa rozličné druhy elektroinštalačných prác, či už sa týkajú kompletných elektroinštalácií vrátane ich revízií, alebo len opráv starých inštalácií v bytových aj nebytových priestoroch.

Naši zamestnanci sú vo svojom odbore skutočnými odborníkmi a v rámci údržby a diagnostiky dokážu zistiť príčinu poruchovosti na jednotlivých prístrojoch a zariadeniach už predtým, ako by ich poruchou mohlo prísť k väčším škodám, či už na majetku, alebo finančným.

Paletu drobných elektroinštalačných prác, ktoré patria k tým najbežnejším v rámci elektro servisu, tvoria hlavne opravy a výmeny istiacich prvkov elektrických rozvodov či výmeny nefunkčných elektrických vypínačov, zásuviek a svietidiel v priemyselnej, ale aj súkromnej sfére.

Do nášho portfólia spadajú tiež opravy a výmeny elektrických stupačkových rozvodov v bytových domoch. Boom modernizácie bytových, ale aj nebytových priestorov zahŕňa tiež výmenu starých a opotrebovaných elektroinštalácií za nové, s modernými ovládacími prvkami a kvalitnými materiálmi. To všetko, samozrejme, za prísneho dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi.

Naši certifikovaní odborníci na elektroinštalačné práce pomocou moderných meracích a diagnostických prístrojov, a v neposlednom rade aj bohatých skúseností vo svojom odbore, sú zárukou toho, že vaše elektroinštalácie, poruchové prístroje či iné komponenty sú naozaj v tých najlepších rukách.

NON stop elektro servis

 • Oprava, výmena istiacich prvkov elektrických
  rozvodov
 • Oprava, výmena stupačkových rozvodov
  v bytových domoch
 • Výmena poškodených, alebo nefunkčných
  vypínačov, zásuviek, svietidiel, …
 • Opravy elektroinštalácií bytových aj nebytových
  priestorov ( byty, domy, prevádzky, firmy, … )